Chuyên đề Tiếng Anh thi vào 10: Chuyên đề Câu điều kiện (CONDITIONAL SENTENCES)

 

Tiếp tục các chuyên đề Tiếng Anh thi vào 10. Hôm nay chúng ta đến với chuyên đề câu điều kiện. Trong các bài thi tuyển sinh 10 thường có dạng bài tập này nhé.CONDITIONAL SENTENCES ( CÂU ĐIỀU KIỆN )

Câu điều kiện có hai mệnh đề: mệnh đề chính (main clause) và mệnh đề phụ (if clause). Muốn nhấn mạnh mệnh đề nào ta dặt nó ở đầu câu.

Có 3 loại câu điều kiện cơ bản sau:

1. Future possible (tương lai có thể xãy ra) còn gọi là câu điều kiện loại I

*Form: (công thức)

If -clause

Main clause

 

Simple present

If  + S + V / V (-s/es)

 

 

Simple future

S + will / shall + V

 

*Chú ý:       - Ở mệnh đề chính có thể dùng can, may, must thay cho will, shall

mệnh đề chính có thể dung dạng mệnh lệnh.

*Ví dụ nè:             If you learn hard, you will pass any examination

          Lan can speak English fluently if  she practices every day

          Come to visit me if you have spare time.

 2. Present unreal (hiện tại không thật) còn gọi là câu điều kiện loại II

* Form: (công thức)

If -clause

Main clause

 

Simple past

If  + S + V‑2 / V-ed

(were cho tất cả các ngôi )

 

 

Future in past

S + would + V

 Chú ý: - có thể dùng might, could thay cho would

VD: I would tell you the answer if I knew it myself

If she had time, she could go to the movie now.

(trên thực tế, hiện giờ cô ta bận và cô ta không đi được)

Khi dùng câu điều kiện loại 2 này, ta phải hiểu ý trái lại.

 

3. Past unreal (quá khứ không thật) còn gọi là câu điều kiện loại III

* Form: ((công thức)

If -clause

Main clause

 

Past perfect

If  + S + had + V‑3 / V-ed

 

 

Future in past

S + would  have + V‑3 / V-ed

Chú ý: - có thể dùng might, could thay cho would tùy theo nghĩa của câu

VD:   I vould have spoken to Nam if I had seen him yesterday.

                   (trên thực tế, hôm qua tôi tôi không thấy Nam và đã không có nói chuyện)

                   If he had tried hard last time, he could have succeeded

                   (trên thực tế, lần qua anh ta không cố gắng và không thành công)

Khi dùng câu điều kiện loại 3 này, ta phải hiểu ý trái lại.

Xem kĩ nhé: Unless = if…….. not

                   Unless you finish your homework, I will punish you.

BẠN HÃY LÀM BÀI TEST BÊN DƯỚI ĐỂ TỰ KIỂM TRA NHÉ


Đăng nhận xét

You should use polite words in your comments

Mới hơn Cũ hơn